2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'na ilişkin raporu açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi’nin “2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:2/1/2018)”na ilişkin raporu yayınlandı

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'na ilişkin raporu açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi’nin “2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:2/1/2018)”na ilişkin raporu yayınlandı

06 Mart 2018 Salı 13:29
248 Okunma
2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'na ilişkin raporu açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi’nin “2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:2/1/2018)”na ilişkin raporu aşağıdadır;

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
CUMHURİYET MECLİSİ
EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ’NİN
“2018 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI
(Y.T.No:2/1/2018)”NA İLİŞKİN RAPORUDUR

Komitemiz, 28 Şubat tarihinden, 5 Mart 2018 tarihine kadar dört toplantı gerçekleştirmiş ve temel amacı sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurmak ve gerekli yapısal tedbirleri uygulamaya koyarak ekonomide kalkınma sürecini sağlayarak, üretime dayalı büyümeyi gerçekleştirmek olan 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı, Ek’teki Sunuş Gerekçesi ile Maliye Bakanının vebakanlık yetkililerinin vermiş olduğu bilgiler ışığında, Bakanların, Bakanlıklara bağlı Dairelerin ve diğer bağımsız organ temsilcilerinin, Bütçeleri ile ilgili görüş ve icraatları hakkındaki bilgileri de alarak görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

Komitemizin, Tasarı üzerinde yapmış olduğu görüşmelere ilişkin sonuçlar şunlardır:

I. YASA METNİ:

Komitemiz, Tasarının 1’inci maddesini aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

Tasarının 2’nci maddesini, maddeye bağlı “A”, “C” ve “D” (Ödenek, Kadro ve Araç) Cetvelleriyle birlikte değerlendiren Komitemiz, Raporun “Giderler” bölümünde de belirtildiği üzere, Devletin hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için öngörülen ödeneği toplam 5 Milyar, 815 Milyon Türk Lirası olarak aynen;Ek’li Cetvellerde ise yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oyçokluğuyla kabul etmiştir.

II. GİDERLER:

1) Kurumsal 01; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bütçesi:
33Milyon, 487 Bin, 300 Türk Lirası olarak önerilen Cumhurbaşkanlığı Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

2) Kurumsal 02; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Bütçesi:
28 Milyon, 770 Bin,400 Türk Lirası olarak önerilen Cumhuriyet Meclisi Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

3) Kurumsal 03; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Bütçesi:
139 Milyon, 230 Bin, 400 Türk Lirası olarak önerilen Başbakanlık Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

4) Kurumsal 04; Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bütçesi:
68 Milyon, 482 Bin,300 Türk Lirası olarak önerilen Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

5) Kurumsal 05; Maliye Bakanlığı Bütçesi:
2 Milyar, 509 Milyon, 745 Bin, 800 Türk Lirası olarak önerilen Maliye Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

6) Kurumsal 06; İçişleri Bakanlığı Bütçesi:
256 Milyon, 649 Bin, 500 Türk Lirası olarak önerilen İçişleri Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

7) Kurumsal 07; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi:
214 Milyon, 357 Bin,200 Türk Lirası olarak önerilen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

8) Kurumsal 08; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi:
733 Milyon, 762 Bin, 300 Türk Lirası olarak önerilen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

9) Kurumsal 09; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesi:
91 Milyon, 742 Bin, 200 Türk Lirası olarak önerilen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

10) Kurumsal 10; Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesi:
145 Milyon, 333 Bin, 100 Türk Lirası olarak önerilen Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

11) Kurumsal 11; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi:
289 Milyon, 516 Bin, 700 Türk Lirası olarak önerilen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

12) Kurumsal 12; Sağlık Bakanlığı Bütçesi:
423 Milyon, 114 Bin, 200 Türk Lirası olarak önerilen Sağlık Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

13) Kurumsal 13; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi:
227 Milyon, 155 Bin, 400 Türk Lirası olarak önerilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

14) Kurumsal 14; Mahkemeler Bütçesi:
38 Milyon, 544 Bin, 500 Türk Lirası olarak önerilen Mahkemeler Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

15) Kurumsal 15; Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi:
12 Milyon, 372 Bin, 700 Türk Lirası olarak önerilen Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

16) Kurumsal 16; Sayıştay Başkanlığı Bütçesi:
7 Milyon, 87 Bin, 700 Türk Lirası olarak önerilen Sayıştay Başkanlığı Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

17) Kurumsal 17; Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi:
5 Milyon, 816 Bin, 800 Türk Lirası olarak önerilen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

18) Kurumsal 18; Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesi:
2 Milyon, 326 Bin, 300 Türk Lirası olarak önerilen Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

19) Kurumsal 19; Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi:
287 Milyon, 505 Bin, 200 Türk Lirası olarak önerilen Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

20) Kurumsal 20; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi:
279 Milyon, 50 Bin Türk Lirası olarak önerilen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

21) Kurumsal 21; Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi:
20 Milyon, 950 Bin Türk Lirası olarak önerilen Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

III. KADROLAR, ARAÇLAR VE DİĞER KURALLAR

Komitemiz, 2018 yılının hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için öngörülen ve 5 Milyar 815 Milyon Türk Lirası ödenek tahsis edilen Tasarının 2’nci maddesi aynen; bağlı “A”, “C” ve “D” Cetvellerini ise yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oyçokluğuyla kabul etmiştir.

Komitemiz, Raporun “Gelirler” bölümünde de belirtildiği üzere, Bütçenin finansmanı için 5 Milyar, 815 Milyon, Türk Lirası gelir öngören Tasarının 3’üncü maddesini, maddeye bağlı “B” Gelirler Cetveliyle birlikte değerlendirmiş ve 3’üncü maddeyi Ek’li Cetvelinde yapılan teknik düzenlemeyle birlikteoyçokluğuyla kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının Bütçe disipline ilişkin kuralları düzenleyen 4’üncü maddesinden 8’inci maddesine kadar olan maddeleri aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının yedek ödeneklere ilişkin kuralları düzenleyen 9’uncu maddesinde,16/1999 Sayılı Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasasının 17’nci maddesine sehven yapılan düzeltilerek, ilgili yasanın atıf 14’üncü maddesi olarak değiştirmiş ve maddeyi yapılan bu değişiklikle birlikte oyçokluğuyla kabul etmiştir.

Tasarının 10’uncu maddesinden 23’üncü maddesine kadar olan maddeleri aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Tasarının avanslara ilişkin kuralları düzenleyen 24’üncü maddesi yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Tasarının cari transferleri düzenleyen 25’inci maddesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Yürürlüğe Giriş” yan başlıklı 26’ncı maddesini aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

IV. SONUÇ:
1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki bir yıllık devre içindeki gelir ve giderleri içeren 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, toplam 5 Milyar, 815Milyon Türk Lirası olarak oyçokluğuyla kabul edilmiştir.


Tasarının, Gelirler ve Giderler itibarıylafonksiyonel ayrımı aşağıda öngörülmektedir:

GELİRLER
GENEL TOPLAM

Mahalli Gelirler
3,486,898,000.-TL
Fon Gelirleri 1,015,102,000.-TL
Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri 807,382,000.-TL
Döner Sermaye ve Diğer Fon Gelirleri 207,720,000.-TL

Türkiye Cumhuriyeti Yardımları 635,000,000.-TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri İçin 18,000,000.-TL
Cari Transferler İçin 71,000,000.-TL
Sermaye Giderleri İçin 183,375,000.-TL
Sermaye Transferleri İçin 40,450,000.-TL
Borç Verme İçin 16,500,000.-TL
Yedek Ödenekler İçin 5,675,000.-TL
Savunma İçin 300,000,000.-TL

Türkiye Cumhuriyeti Kredileri 595,000,000.-TL

Gelirler Genel Toplamı: 5,732,000,000.-TL

İç Kaynaklar (Borçlanma) 83,000,000.-TL

GENEL TOPLAM
============== 5,815,000,000.-TL
=============

GİDERLER
GENEL TOPLAM
Personel Giderleri
1,907,632,000.-TL
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Devlet Primi Giderleri
107,662,000.-TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
417,969,000.-TL
Faiz Giderleri 230,000,000.-TL

Cari Transferler
2,446,562,000.-TL
Sermaye Giderleri
349,930,000.-TL
Sermaye Transferleri
40,950,000.-TL
Borç Verme 16,600,000.-TL

Yedek Ödenekler
297,695,000.-TL
GENEL TOPLAM:
=============== 5,815,000.000.-TL
==============
Tasarının tümü oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Komite Başkan Vekili Sayın Ersin Tatar, Komite Üyeleri Sayın Olgun Amcaoğlu ve Sayın Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık),Sayıştay Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçelerine kabul oyu kullanmakla birlikte, diğer bütçelere ve Tasarının tümüne ret oyu kullanmıştır.

Komitemiz, Tasarının sunulan Rapor ışığında görüşülerek kabulünü oyçokluğuyla Genel Kurula salık verir.

2018 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim 1. Bu Yasa, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası olarak isimlendirilir.

31 Aralık 2018 Tarihinde Sona Erecek Mali Yıl Hizmetleri İçin Tahsis Edilen Ödenek
“A”, “C” ve “D” Cetvelleri 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayan ve 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek olan 2018 Mali Yılında, bu Yasaya Ek’li “A”, “C” ve “D” (Ödenek, Kadro ve Araç) Cetvellerinde saptanan hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi için 5,815,000,000.-TL (Beş Milyar, Sekiz Yüz On Beş Milyon Türk Lirası) ödenek tahsis edilir.

Bütçenin Finansmanı
“B” Cetveli 3. Bütçenin finansmanı için bu Yasaya Ek’li “B” (Gelirler) Cetvelinde saptanan kaynaklardan 3,486,898,000.-TL (Üç Milyar, Dört Yüz Seksen Altı Milyon, Sekiz Yüz Doksan Sekiz Bin Türk Lirası) Mahalli Gelir, 807,382,000.-TL (Sekiz Yüz Yedi Milyon, Üç Yüz Seksen İki Bin Türk Lirası) Fiyat İstikrar Fonu Geliri, 76,000,000.-TL (Yetmiş Altı Milyon Türk Lirası) Diğer Fon Gelirleri, 9,220,000.-TL (Dokuz Milyon, İki Yüz Yirmi Bin Türk Lirası) Döner Sermaye Geliri, 122,500,000.-TL (Yüz Yirmi İki Milyon, Beş Yüz Bin Türk Lirası) Özel Gelirler, 335,000,000.-TL (Üç Yüz Otuz Beş Milyon Türk Lirası) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yatırımları ve 300,000,000.-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) Güvenlik Kuvvetleri ile Sivil Savunma Teşkilatı Giderleri dahil olmak üzere toplam 635,000,000.-TL (Altı Yüz Otuz Beş Milyon Türk Lirası) T.C. Yardımı ve 595,000,000.-TL (Beş Yüz Doksan Beş Milyon Türk Lirası) T.C. Kredisi ve 83,000,000.-TL (Seksen Üç Milyon Türk Lirası) İç Kaynaklar ile birlikte toplam 5,815,000,000.-TL (Beş Milyar, Sekiz Yüz On Beş Milyon Türk Lirası) gelir öngörülür. Gelir ve gider farkı yıl içinde alınacak mali önlemlerle karşılanacaktır.

Cetveller 4. 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası aşağıdaki Cetvellerden oluşur:
“A” Cetveli ……………………………… Ödenekler
“B” Cetveli ……………………………… Gelirler
“C” Cetveli ……………………………… Kadrolar
“D” Cetveli ……………………………… Araçlar
“E” Cetveli ……………………………… Barem Tabloları (I-II)
“F” Cetveli ……………………………… Harcamaya İlişkin Formüller (Eko Rehber)
“G” Cetveli ……………………………… İta Amirlikleri
“H” Cetveli ……………………………… Tahsil Amirlikleri
“İ” Cetveli ……………………………… Kadro Fazlası Personel

Analitik Bütçe
5. 2018 Mali Yılı Bütçesi, analitik bütçe sınıflandırmasında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
Sınıflandırması (1) Kurumsal Sınıflandırma: Birinci düzeyinde Bakanlıklar ve Bağımsız Daireler, İkinci düzeyinde ise Bakanlıklara bağlı Daireler yer almaktadır.
(2) Fonksiyonel Sınıflandırma: Devlet faaliyetlerinin işlevini göstermektedir.
(3) Finansal Sınıflandırma: Yapılan harcamaların hangi kaynaktan finanse edildiğini göstermektedir.
(4) Ekonomik Sınıflandırma: Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasını göstermektedir ve detaylı açıklamaları “F” Cetveli Eko-Rehberde yer almaktadır.

Bütçe Politikası ve Mali Kontrol 6. Maliye İşleriyle Görevli Bakan, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek, istikrarı temin etmek ve mali kontrol sağlamak amacıyla;
(1) Kamu istihdam politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye,
(2) Harcamalarda azami tasarruf sağlayıcı düzenlemeleri tespit etmeye,
(3) Giderlerle ilgili ödeneklerin dağıtımı ve kullanımını belli esaslara bağlamaya, ve
(4) Gelir ve giderlere ilişkin yasa ve mevzuatla belirlenmiş konularda uygulamaları düzenlemek üzere standartları tespit etmeye
yetkilidir.

Aktarma Kuralları ve
Yöntemi
16/1999 7. Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasasının 14’üncü maddesi kurallarına bakılmaksızın, aktarma önerileri, ilgili harcamacı kuruluşlarca, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa gönderilir ve Bakanlık finansman kaynağına bakılmaksızın öneriyi aşağıdaki esaslar ve usuller çerçevesinde değerlendirir:
(1) Kurumsal ayrımın I. Düzeyleri arasında yapılacak aktarmalar, Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılır.
(2) Kurumsal ayrımların II. Düzeyleri arasında yapılacak aktarmalar, yeni madde ihdası da dahil, İta Amirinin önerisi üzerine Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın onayına bağlıdır.
(3) Ekonomik Sınıflandırmada herhangi bir ödenek kalemi altında öngörülen bir hizmetin yerine getirilmemesi nedeniyle kullanılmayan ödenek, Bakanlar Kurulunun uygun görüşü alınmadıkça başka bir kaleme aktarılamaz.
(4) Aktarma suretiyle ödeneği azaltılan bir kaleme veya aktarma suretiyle ödeneği artırılan bir kalemden başka bir kaleme aktarma yapılamaz.
(5) Bütçede öngörülen bir ödeneğin %50’sinden fazla miktarını aktarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(6) Mali yıl içinde Bakanlık isimlerinin ve Bakanlıklara bağlı dairelerin değişmesi halinde, buna paralel olarak yapılacak kurumsal sınıflandırmanın I. ve II. Düzeyleri arasındaki aktarmalara Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7)

Bakanlıklar, bağlı daireler ve bağımsız dairelerin bütçelerinde yer alan “Elektrik Alımları IV. Düzey”, “Su Alımları IV. Düzey”, “Sigorta Giderleri IV. Düzey”, “Haberleşme Giderleri III. Düzey” ve “Kiralar III. Düzey” kalemleri ile İhale veya Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacak ödemelerle ilgili ödenek kalemlerinden başka bir kaleme aktarma yapılamaz. Ancak, bu fıkra nezdinde anılan kalemler arasında aktarma yapılabilir.

Geçen Yıllar Borçlarına Ait Ödemeler 8. 2017 Mali yılı sonuna kadar ödenmediği ve zaman aşımına uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili ödeneklerden yapılır.

Yedek Ödenekler 9. Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasasının 14’üncü maddesi kurallarına bakılmaksızın:
16/1999 (1) Bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen veya yıl içerisinde meydana gelmesi muhtemel hizmetlerin karşılanabilmesi amacıyla, gerekli ve zorunlu hallerde aşağıda belirtilen yedek ödeneklerden ilgili kurum bütçesine aktarma yapmaya ve/veya yedek ödeneklerden ilgili kalemlere aktarılan ödenekler veya bunların bakiyelerini yedek ödenek kalemine almaya Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yetkilidir:
(A) 09.1.1.01 “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği”
(B) 09.1.5.03 “Ek Çalışma Karşılıkları Ödeneği”
(C) 09.2.1.01 “Cari Giderleri Karşılama Ödeneği”
(Ç) 09.2.1.02 “Devam Eden ve Acil Yatırım Projeleri Ödeneği”
(D) 09.2.1.03 “Bakanlıklar – Avrupa Birliği’ne Uyum Projesi Ödeneği”
(E) 09.2.1.04 “Elektrik Alımlarını Karşılama Ödeneği”
(F) 09.2.2.01 “Cari Transfer Giderlerini Karşılama Ödeneği”
(G) 09.2.2.02 “KDV Ödemelerini Karşılama Ödeneği”
(H) 09.2.2.03 “Kamulaştırma Giderlerini Karşılama Ödeneği”
(I) 09.3.1.01 “Kur Farklarını Karşılama Ödeneği”
(İ) 09.4.1.01 “Öngörülmeyen Giderler Ödeneği”
(J) 09.4.1.02 “Seçim ve Sayım Giderleri Ödeneği”
(K) 09.5.1.01 “Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği”
(2) Bakanlık, bağlı daire ve bağımsız dairelerin bütçelerinde öngörülen ve yıl içerisinde kullanılmayan ödenek veya bakiyelerini yıl içinde yedek ödenek kalemine almaya Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yetkilidir.


T.C Yardımları ve Krediler ile
Finanse Edilen 10. (1) Türkiye Cumhuriyeti Yardımları ile finanse edilecek yatırım projeleri için, ilgili Bakanlıklarca hazırlanacak Proje Termin Planları, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça değerlendirilerek, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisine iletilir.
Transferler ve Yatırım Projelerinin Uygulama Esasları (2) Türkiye Cumhuriyeti kredi ve yardımları ile finanse edilmesi öngörülen harcamalara ilişkin olarak; Bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına, finansmanı ayrıca sağlanan veya önceki yıllardan devreden miktarların mevcut bütçe ödeneklerine eklenmesine veya yeni bütçe kalemleri açılmasına, bir kısım bütçe tertiplerinin kaldırılmasına, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin olumlu görüşünün alınması kaydı ile Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yetkilidir.
(3) Sözkonusu yatırım projeleri ve transfer kalemlerinde yer alan ödenekler, iki ülke arasında imzalanan protokoller veya bunlarda yeterli açıklık bulunmayan hallerde de Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, usül ve amaçlarda kullanılır.
(4) Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklı olarak çeşitli kesimlere kredi olarak kullandırılan miktarlardan sağlanan kredi geri dönüşleri (faizleri dahil) Merkez Bankasında açılacak hesaplarda toplanır. Bu miktarlar da yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen usüller çerçevesinde bütçeye gelir, ödenek kaydedilir ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, usül ve amaçlarda kullanılır.

Mahalli Projelerin Uygulama Esasları 11. Mahalli Proje ödeneklerinden cari nitelikli ödenek kalemlerine, yıl sonu kesin hesap işlemleri hariç olmak üzere hiçbir şekilde aktarma yapılamaz. Ancak, Mahalli Projelerin uygulama seyrine göre projeler arası aktarma yapılmasına, yeni projelerin mevcut projelere eklenmesine Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yetkilidir.

Önceki Yıllardan
Mükellefiyet Altına Giren Harcama Miktarlarının Kullandırılması 12. Finansmanı Fon ve Döner Sermaye Gelirlerinden sağlanıp, önceki yıllardan mükellefiyet altına girilen ve 2018 Mali yılında devam edecek harcama miktarları kadar gelirin emanete alınması ve bu miktarların söz konusu mükellefiyetler için kullandırılmasına Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yetkilidir.


Ödenek Kullanımının
Harcama Programına Bağlanması

13. (1)

Bu Yasaya Ek’li “A” Ödenekler Cetvelindeki Ödenekler, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. Bakanlık ve bağlı birimleri ile kurumların yıl içerisinde gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetler için bütçelerinde yer alan ödeneklerin kullanımının önceden planlanabilmesi amacı ile ödenek kullanımının ayrıntılı bir harcama programına bağlanması Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından istenebilir. Maliye İşleriyle Görevli Bakan tarafından ödenek kullanımının ayrıntılı harcama programına bağlanmasının uygun görülmesi halinde, belirlenecek serbest bırakma oranları üzerinde ve bu harcama programı dışında harcama yapılamaz.
(2) Yukarıdaki fıkraya bağlı olarak 2018 Mali Yılında, Yüksek Mahkeme Başkanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman); mali yıl başında hazırlanacak Ayrıntılı Harcama Programının Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından onaylanması kaydı ile 2018 Mali Yılı Bütçe ödeneklerinden ödenekleri çerçevesinde harcama yapabilir.

Yasanın Uygulaması
16/1999 14. Bu Yasayı, Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasası çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu adına, Maliye İşleriyle Görevli Bakan uygular.

Cumhurbaşkanlığı Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesindeki Ödeneğin Kullanımı 15. Cumhurbaşkanlığı Bütçesi altında öngörülen “Cumhurbaşkanlığı Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi”ndeki ödenek, Devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili olarak kullanılır. Bu ödenek, amaçları dışında ve Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamaları ve siyasi partilerin ihtiyaçlarında kullanılamaz. Bu ödenek ile ilgili harcamalar, diğer yasalardaki kurallara bakılmaksızın denetime tabi değildir.

İstihdam
16/1999

24/2012
1/2016
1/2017

16. Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasasının 27’nci maddesinin (2)’nci fıkrası kurallarına bakılmaksızın, bütçede öngörülen veya yıl içerisinde herhangi bir sebeple münhal düşen kadroların, karşılarında “Münhal” sözcüğü yazılı olup olmadığına ve hangi statüde alınacağına bakılmaksızın, mali olanaklar elverdiği ölçüde Özelleştirme Yasası kapsamında alınacaklar hariç olmak üzere, kamuda 1 yıl içinde yeni istihdam edilecek toplam personel sayısı merkezi idarelerde ve KİT’lerde 2017 Mali Yılı içerisinde emekli olanların sayısını aşmayacak şekilde doldurulabilir. Bütçede ödeneği olan veya bütçeden katkı alan tüm Kurum, Kuruluş, Bağımsız Daireler de dahil olmak üzere her ne ad altında olursa olsun personel istihdamı öncesinde Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıktan yetki alınacaktır.


Hizmet Alımı 17. Hizmet alımları, yalnızca ilgili bütçe ödeneğinden yapılır. Hizmet alımı suretiyle geçici veya sözleşme ile personel istihdamı yapılamaz ve bu tutarlar, personel ödeneklerinden ödenemez.

Borçlanma, Devlet Kefaleti 18. KİT’ler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları herhangi bir şekilde Merkez Bankası, kamu ve özel bankalar ile İhtiyat Sandığı Fonundan borçlanamaz. Mevcut kefaletlerin yenilenmesi haricinde yeni Devlet Kefaleti ile Devlet Kurumları Kefaleti verilemez. Ancak, KIBTEK ve Sosyal Sigortalar Dairesi ile Reform Destekleme Ödeneğinin kullanıldığı yeniden yapılandırmaya yönelik borçlandırmalar için Devlet Kefaleti ile Devlet Kurumları Kefaleti verilebilir.

İç Borçlanma
16/1999 19. Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasasının 24’üncü maddesi kurallarına bakılmaksızın; Devlet, 2018 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen ödenekler toplamı ile gelirler toplamı arasındaki fark kadar net borçlanabilir, mevcut kamusal nitelikli borçların temditi veya önceden verilmiş limitlerin kullanılmasına bağlı yasa ile belirlenen sınırlara ilişkin kurallar saklıdır. Bu kapsam haricinde hiçbir surette borçlanma yapılamaz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Devlet Kefaleti 20. Devlet, bütçede öngörülen ödenekler toplamı ile gelirler toplamı arasındaki fark kadar iç borçlanma senedi ihraç edebilir ve bu miktar kadar kefalet ve garanti verebilir.

Özel Tertip İç Borçlanma Senetleri Limiti 21. İkrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin tutarları 500,000,000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)’nı aşamaz.

Görev Zararı ile Teşvik ve Destek Ödeneklerinin Aşılamayacağı
22. Bütçede görev zararları ile teşvik ve destek için öngörülen ödeneklerde aşıma neden olacak işlem yapılamaz.


Taşınmaz Mal
Komisyonu Kararı ile Ödenecek Tazminat ve Diğer Ödemeler
67/2005
59/2006
85/2007
74/2009
56/2011
30/2013
1/2016
67/2017 23. “B” Gelirler Cetvelindeki Ekonomik Kodu 02-3-1-90 “Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri” kalemine yatırılan gelirler, Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasasının 18’inci maddesi kuralları uyarınca, Komisyon kararı ile ödenecek tazminat miktarları ve diğer ödemeler; “A” Ödenekler Cetvelinde yer alan I’inci düzey Kurumsal 07; “İçişleri Bakanlığı” II’inci düzey Kurumsal Kodu: 01 “Yönetim Hizmetleri” altında yer alan Fonksiyonel Kodu: 03 “Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri”; Finansman Kodu: 1 “Mahalli Kaynaklar”; Ekonomik Kodu: 05-4-9-02 “67/2005 Sayılı Yasa Gereği Ödemeler” kalemine ödenek kaydedilerek kullanılır. Ekonomik Kodu: 02-3-1-90 “Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri” kalemine yatırılan gelir ve Ekonomik Kodu: 05-4-9-02 “67/2005 Sayılı Yasa Gereği Ödemeler” kalemine ödenek kaydetmeye Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yetkilidir.

Avanslar
16/1999 24. Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasasının 12’nci maddesinin (1)’inci ve (2)’nci fıkrası kurallarına bakılmaksızın bütçede ödeneği olan amaçlar için tahakkuk ve kesin ödeme emri işlemlerinin tamamlanması beklenilmeden peşin ödeme gerektiren ivedi durumlarda, İta Amirinin göstereceği gerekçeler üzerine, ilgili İta Amirine veya önereceği kişi, kurum ve kuruluşlara Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın onayı ile avans verilebilir.
Ancak Yolluk Tüzüğü kapsamında yapılacak avans nitelikli ödemeler bu kuralın dışındadır.
Bu madde haricinde avans kullandırılamaz ve ödeneği olmaksızın avans verilemez. Tahsil edilecek bütçe dışı avansların geri dönüşleri açık avanslarına mahsup edilerek, Devlet borçlarının ödenmesinde kullanılır.

Cari Transferler 25. (1)
Maaş nitelikli sosyal transferler ile Din İşleri, BRTK ve TAK’a yapılan katkılar dışında kalan cari transfer kalemlerinin ödenekleri aşılamaz.
(2) Bütçeden katkı alan kurum ve kuruluşların, başka herhangi bir yasa altında yer alan ve yerine getirilmeyen yükümlülüklerinin, mali yıl bütçesinde öngörülen ödenekten kesilmesinde Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yetkilidir.

Yürürlüğe Giriş 26. Bu Yasa, 1 Ocak 2018 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

Son Güncelleme: 06.03.2018 15:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.